Dear tipsters,

we are sorry to inform you that as of October 2021 we are closing the operation of our portal.

Thank you for the kindness you have shown us in the previous years!

It has been an exciting ride thanks to you!

- Your Myfairbet team

Drahí hráči,

s ľútosťou vám oznamujeme, že v októbri 2021 ukončujeme činnosť nášho portálu.

Ďakujeme vám za účasť v našej milej komunite počas ostatných rokov.

Pamätaj, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!

- Váš tím Myfairbet

Drazí hráči,

s lítostí vám oznamujeme, že v říjnu 2021 ukončujeme činnost našeho portálu.

Děkujeme vám za účast v naší milé komunitě počas předchozích let.

Pamatuj, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

- Váš tým Myfairbet